PL - "Błyskawice na śniegu" (fragment) - komiks narysowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury  |